41-45 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on
 45 off  50 on  55 on  60 on  65 on  

 

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kohaku,43 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Kohaku,42 cm
Kohar - Lombok
Handling: SKF - Mataram
Kohaku,45 cm
Fernando Untonio - Sumbawa
Handling: Koiqu - Mataram

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Showa Sanshoku,45 cm
Indra Jaya - Samarinda
Handling: San Cherry Koi Centre - Sukabumi
Showa Sanshoku,44 cm
Sugeng Praminto - Mataram
Handling: SKF - Mataram
Showa Sanshoku,45 cm
Faro - Mataram
Handling: WWF - Lombok

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,43 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar

 

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Doitsu,42 cm
Sugeng Praminto - Mataram
Handling: SKF - Mataram
   

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hi Ki Utsurimono,45 cm
Gusti - Lombok Timur
Handling: KPIH - Lombok Timur
 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Bekko,44 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
Bekko,42 cm
Anton - Mataram
Handling: SKF - Mataram

Bekko,43 cm
Widodo - Mataram
Handling: Widodo - Mataram

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

Print   Email